Waar gaat ontmoeting nu écht over? Dat kunnen we het beste vragen aan de gezinnen en medewerkers zelf: wat betekent het in hun dagelijks leven en werk?

De medewerkers zorgen er bovendien niet alleen voor dat gezinnen elkaar niet veroordelen, maar vertrekken ook zelf vanuit een open blik naar gezinnen toe. Als gezinnen gewaarworden dat er een bepaalde norm naar voren wordt geschoven, verdwijnt namelijk de mogelijkheid tot wederkerigheid. En juist dat samen zoeken, is cruciaal.

Een voorziening die ontmoetingen faciliteren onderdeel maakt van de missie laat dit niet aan het toeval over. Het perspectief op de eigen professionele rol bepaalt mede de ruimte waarin geëxperimenteerd kan worden met verschillende rollen. Die ruimte ligt niet alleen bij medewerkers in de groep, maar hangt samen met percepties en intenties op teamniveau in de organisatie, evenals met bredere opvattingen in de samenleving over welke rollen voorzieningen voor jonge kinderen kunnen opnemen. Dat brengt ons bij deel III: Welke rol speel jij?