Wat is het verschil tussen een koffieklets organiseren en gezinnen zich écht thuis laten voelen in je organisatie? Welke contacten vinden ouders ondersteunend in hun leven met jonge kinderen in de stad? Waar vinden ze die sociale steun? Welke rol spelen voorzieningen voor jonge kinderen hierin? En wat kan dit alles betekenen voor het samenleven? Dit boek bundelt een helder kader met concrete wegen die je goesting doen krijgen om verder in te zetten op ontmoeting.

VOLG DE
RODE DRAAD

DE COMPAGNONS...

ONTMOETINGEN IN
HET VOORUITZICHT