HET BOEK IN VOGELVLUCHT

Het boek bestaat uit vier delen:

DEEL I – Wat is ontmoeten?

Eerst gaan we dieper in op een aantal centrale begrippen. Wat verstaan we onder sociale steun, sociale cohesie en diversiteit? We schetsen kort enkele trends in het huidig onderzoek naar sociale steun en sociale cohesie en merken een onderwaardering op van het kleine alledaagse ontmoeten. Zeker in de context van diversiteit zijn deze ‘kleine’ vormen van steun en cohesie belangrijk.

DEEL II – Waar gaat het écht over?

Gesprekken met meer dan vijftig ouders leren ons dat het hebben van jonge kinderen niet alleen verbindend werkt, maar sociale contacten ook soms belemmert. In contexten van diversiteit is elkaar tegenkomen niet voldoende om elkaar werkelijk te ontmoeten. Toch zijn er veel interacties tussen diverse gezinnen in spel- en ontmoetingsplaatsen die daarvoor expliciet opgezet zijn. In opvanginitiatieven is dit minder vanzelfsprekend. Waarom dat zo is, leggen we uit aan de hand van bepaalde scripts. Dat zijn ongeschreven regels die ontmoetingen tussen gezinnen kunnen belemmeren of vergemakkelijken.

DEEL III – Welke rol speel jij?

Een voorziening die ontmoetingen faciliteren onderdeel maakt van de missie laat dit niet aan het toeval over. Het perspectief op de eigen professionele rol bepaalt mede de ruimte waarin geëxperimenteerd kan worden met verschillende rollen. Die ruimte ligt niet alleen bij medewerkers in de groep, maar hangt ook samen met percepties en intenties op teamniveau in de organisatie, evenals met bredere opvattingen in de samenleving over welke rol voorzieningen voor jonge kinderen kunnen spelen. In dit deel worden belangrijke leidraden voor praktijk en beleid geformuleerd. De koffie is een metafoor om te illustreren hoe ‘eenvoudig complex’ inzetten op ontmoeting is. Een expert in koffie schenken, ben je namelijk niet zomaar. Het vraagt wel degelijk bewust aandacht. De ander ontmoeten, is zeker mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd vanzelf. Dit deel wordt afgerond met drie thema’s voor verdere discussie

DEEL IV – Aan de slag

Het laatste deel biedt zeer concrete handvatten om aan de slag te gaan. Bewust worden van de huidige praktijken en onderliggende overtuigingen is een eerste stap voor wie meer ruimte wil creëren voor ontmoeting. We dagen je uit om samen je visie te versterken en/of te verscherpen, want waarom zou je nu inzetten op ontmoeting? Verder nodigen we je uit om gericht te kijken naar de inrichting van de ruimte en hoe gezinnen de plek op verschillende manieren gebruiken. De werkvormen in dit boek laten toe om de eigen scripts te ‘lezen’. Dat schept ruimte voor verdieping en verandering. Want wie het script kan lezen, kan het ook herschrijven. Aan de hand van enkele – vaak kleine – ingrepen (onder meer in woordgebruik, schikking en gebruik van de ruimte) creëer je een wereld van verschil. Voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving. En dat verschil doet ertoe. Heel erg zelfs