OVER HET BOEK

"Het gebruik van metaforen maakt de dingen helderder, maar laat ook ruimte voor verbeelding. Dit zorgt ervoor dat er meer gezegd wordt dan de dingen die er staan en dat het ook ruimte laat voor interpretatie wat dan weer discussie tot stand kan brengen."
KAAT VERHAEGHE • Pedagoog PBa Pedagogie van het Jonge Kind • Erasmushogeschool Brussel
"Het heeft mijn ogen geopend. Ik kijk nu naar zaken waar ik anders geen aandacht voor had."
MEDEWERKER KINDEROPVANG
"Het was echt heel fijn lezen, interessant, klaar en duidelijk, moooie illustraties... Ik stak er in elk geval veel van op. Kortom een aanrader!"
CHRIS DE KIMPE • VBJK

Een plek waar gezinnen elkaar tegenkomen, is niet vanzelfsprekend ook een ontmoetingsplek. Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd vanzelf. Hoe dat komt, leggen we uit in dit boek. We staan stil bij wat het betekent om als voorziening voor jonge kinderen werk te maken van kleine ontmoetingen. Met de koffie als metafoor illustreren we hoe ‘eenvoudig complex’ inzetten op ontmoeting is. Een expert in koffie schenken, ben je namelijk niet zomaar. De koffie symboliseert de aandacht voor het sociale, het letterlijk én figuurlijk openhouden van de ruimte.

‘Ontmoeten is simpel…’ is een inspiratieboek dat voortgekomen is uit de onderzoeksresultaten van de doctoraatsstudie van Naomi Geens. Zij observeerde en voerde talloze gesprekken met ouders en medewerkers om zicht te krijgen op wat sociale steun, sociale cohesie en diversiteit feitelijk betekenen in het dagelijks leven van gezinnen met jonge kinderen.

Naast een helder referentiekader, biedt het vierde deel van dit boek zeer concrete handvatten om het kleine ontmoeten in de eigen organisatie een plaats te geven. In nauwe samenwerking met twee kinderdagverblijven (Stad Gent), en met Liesbeth Lambert en Inne Hemeryck (VBJK) schreef Naomi een praktische leidraad uit. Het resultaat is een breed arsenaal aan materialen om het eigen denken, zeggen en doen over het thema ontmoeting onder de loep te nemen en er met elkaar mee aan de slag te gaan.

Kortom, met dit boek krijg je goesting om gezinnen en buurtbewoners in je initiatief te verwelkomen. Zin om bij te dragen aan verbondenheid in de samenleving. Inspiratie om de ander, die soms wat anders is, net wat beter te leren kennen. Aanknopingspunten om ontmoeting een centrale pijler van je beleid te maken.

Het boek werd uitgegeven door SWP Amsterdam. Koop het boek voor €27.90,- in onze laadzone.

Het voorwoord 'Kijken naar de horizon', door Prof. Michel Vandenrboeck, lees je alvast hier.

Nodig Naomi uit voor een rijkelijk geïllustreerde lezing over de onderzoeksresultaten, voor een inspiratiesessie of als compagnon de route gedurende een begeleidingstraject op maat.

Of meld je meteen aan voor het open vormingsaanbod Ontmoeting bij VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang.